Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gouden Schaar Haren kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gouden Schaar Haren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gouden Schaar Haren verstrekt.

Gouden Schaar Haren kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Gouden Schaar Haren gegevens nodig heeft:

Gouden Schaar Haren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gouden Schaar Haren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Gouden Schaar Haren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Gouden Schaar Haren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Gouden Schaar Haren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gouden Schaar Haren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info(at)goudenschaar-haren(dot)nl. Gouden Schaar Haren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Gouden Schaar Haren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gouden Schaar Haren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gouden Schaar Haren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gouden Schaar Haren op via info(at)goudenschaar-haren(dot)nl

Gouden Schaar Haren is als volgt te bereiken:

Postadres: Kroonkampweg 6, 9752 KH Haren
Vestigingsadres: Kroonkampweg 6, 9752 KH Haren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02049117
Telefoon: 050 - 53 47 488
E-mailadres: info(at)goudenschaar-haren(dot)nl